Kroon vleeswaren - van kroon-leverworst voor liefhebbers

label actie

ActiesActies

Bestellijst (0)

150 jaar Kroon = 150 toegangskaarten

Actievoorwaarden 10x15 toegangskaarten

Kroon Leverworst - Vleeswaren • Actievoorwaarden 150 jaar Kroon = 10x15 kaarten = 150 kaarten!

Deze actie wordt georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren, in deze voorwaarden ook wel ‘organisator’ genoemd. Voor deelname aan de winactie gelden onderstaande regels.

 • Door deel te nemen aan deze winactie gaat de kandidaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • De te winnen prijs bestaat uit maximaal 15 toegangskaarten per deelnemer/winnaar voor de wedstrijd sc Heerenvenveen - RKC Waalwijk gespeeld op 21-03-2020.
 • Op 20 maart worden de 10 winnende groepen/teams geselecteerd. Dit zal worden gedaan door een externe onafhankelijke partij d.m.v. software die de winnaar volledig willekeurig zal selecteren. 
 • Om te kunnen winnen dienen minimaal 10 van de 15 "groeps-/teamleden" gereageerd, de post liken én onze pagina volgen!
 • Met de winnaars zal contact op worden genomen en (eventueel) naar hun NAW-gegevens worden gevraagd.
 • Kaarten worden verstrekt in de vorm van e-tickets.
 • Facebook is volledig gevrijwaard van deze actie en is dus op geen enkele manier betrokken bij deze winactie, die is georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren.
 • Deze winactie valt niet onder de Wet Kansspelen.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.
 • Organisator Kroon leverworst - vleeswaren is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de winactie en/of deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kroon leverworst - vleeswaren daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Organisator mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dan organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Deelname is mogelijk tot en met vrijdag 20-03-2020 11:59 uur, bekendmaking van de winnaars is op 20-03-2020 rond 13:00 uur.
 • Zorg voor tijdig realiseren actiedoelstellingen -> reacties 10+, likes 10+ en pagina vind ik leuk 10+.