Kroon vleeswaren - van kroon-leverworst voor liefhebbers

label actie

ActiesActies

Bestellijst (0)

Shirt winactie

Actievoorwaarden gesigneerde shirts Đoàn Văn Hậu

Kroon Leverworst - Vleeswaren • Actievoorwaarden gesigneerde shirts Đoàn Văn Hậu

Deze actie wordt georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren, in deze voorwaarden ook wel ‘organisator’ genoemd. Voor deelname aan de winactie gelden onderstaande regels.

 •  Door deel te nemen aan deze winactie gaat de kandidaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Deelname is pas geldig wanneer de kandidaat de desbetreffende post deelt en daarnaast de Facebookpagina van Kroon leverworst liked, in ieder geval tot en met 11 oktober 2019, wanneer de winnaars worden gekozen.
 • De te winnen prijs bestaat uit één sc-Heerenveen shirt gesigneerd door Đoàn Văn Hậu.
 • Er worden vijf verschillende winnaars van een shirt gekozen. Dit zal worden gedaan door een externe onafhankelijke partij d.m.v. software die de winnaars volledig willekeurig zal selecteren.
 • Met de winnaars zal contact op worden genomen en naar hun NAW-gegevens worden gevraagd.
 • Facebook is volledig gevrijwaard van deze actie en is dus op geen enkele manier betrokken bij deze winactie, die is georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren.
 • Deze winactie valt niet onder de Wet Kansspelen.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.
 • Organisator Kroon leverworst - vleeswaren is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de winactie en/of deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kroon leverworst - vleeswaren daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Organisator mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dan organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 • Deelname is mogelijk tot en met donderdag 10 oktober 2019, bekendmaking van de winnaars is op vrijdag 11 oktober 2019.
U bent hier: