ACTIEVOORWAARDEN

Kroon Leverworst - Vleeswaren • Actievoorwaarden WINMETKROON

Deze actie wordt georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren, in deze voorwaarden ook wel ‘organisator’ genoemd. Voor deelname aan de winactie gelden onderstaande regels.

Door deel te nemen aan deze winactie gaat de kandidaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

De prijzenpot is gevuld met een groot aantal prijzen, zoals een iWatch, een Playstation 5, een Robotstofzuiger, een Dyson stofzuiger en een espressomachine. Alle prijzen kunnen gedurende de looptijd van de wincampagne in de schappen liggen. Wanneer er een intern vastgesteld aantal deelnemers zich heeft ingeschreven zal er een nieuwe prijs worden uitgereikt. Dit zal worden gedaan door een externe onafhankelijke partij d.m.v. software die de winnaar volledig willekeurig zal selecteren. 

Na de trekking kunnen er nog verpakkingen in de schappen liggen met betreffende prijs, organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor resterende verpakkingen in de schappen waarop nog een reeds uitgegeven prijs nog wordt vermeld.

Om te winnen dient u alle gegevens in te vullen op onze speciale winsite waarbij ook een duidelijk leesbare kassabon wordt toegevoegd.

Met de winnaars zal contact op worden genomen voor een moment van uitreiking. Tijdens dit moment wordt een foto gemaakt die ook ingezet kan worden voor commerciele doeleinden van de organisator.

Facebook is volledig gevrijwaard van deze actie en is dus op geen enkele manier betrokken bij deze winactie, die is georganiseerd door Kroon leverworst - vleeswaren.

Deze winactie valt niet onder de Wet Kansspelen.

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.

Organisator Kroon leverworst - vleeswaren is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de winactie en/of deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kroon leverworst - vleeswaren daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Organisator mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dan organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Deelname is mogelijk zolang de WINMETKROON site dat toestaat. Bij deelname speel je automatisch mee voor de op dat moment gecommuniceerde prijs.

Inmiddels is de Playstation 5 uit de prijzenpot, winnaar getrokken op 17 januari 2024.