Disclaimer

Kroon vleeswaren (kvk.nr. 1056535), hierna te noemen Kroon, verleent u hierbij toegang tot haar website: www.kroon-vleeswaren.nl. Alle afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Kroon of zijn met toestemming van rechthebbende geplaatst. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Kroon. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid over de inhoud en/of werking van gelinkte websites die niet door Kroon onderhouden worden.